За нас
Начало | За нас
ПРЕДСТАВЯНЕ НА АМБ

Асоциацията на месопреработвателите в България (АМБ) е доброволна организация с идеална цел. Основана е през месец юли 1994 г. в град Велико Търново от 34 фирми-учредителки.

Асоциацията е създадена с финансовата и организационна подкрепа на американската организация ACDI/VOCA.

Една от основните цели на Асоциацията е да защитава законните интереси на своите членове, да им бъде полезна като съдейства за решаването на общите им и частни проблеми, базирайки се на тяхната равнопоставеност.

АМБ полага усилия за разширяване на достъпа до пазара, за създаване на условия за лоялна конкуренция в бранша, за повишаване качеството на предлаганите месни продукти за утвърждаване българските традиции и професионализма в месната индустрия.

С цел да отговори още по-пълно на изискванията и необходимостите на своите членове, Асоциацията създаде свой Експертен съвет, разглеждащ всички технически и технологични въпроси, свързани с месния бранш.

АМБ предлага повече от 30 възможности за услуги на своите членове, като: консултанстка дейност в областта на месопреработката, месодобива и търговията с месо и месни продукти, подготовка и организация за участие в международни инвестиционни и технологични програми, кандидатстване за кредити и заеми пред национални и международни банкови институции, изготвяне на бизнес-планове на фирмите, издателска дейност и т.н.

АМБ се стреми да бъде все по-полезна и на широката общественост - тя зае стабилно и достойно място в структурата на гражданското общество в страната. С всяка изминала година авторитетът и популярността, както и ролята на АМБ за възпитаване на потребителския вкус нарастват.

АМБ е достоен партньор за държавните и административни институции при определянето на главните приоритети за развитието на месната индустрия, както и при изпълнението на националната политика в областта на земеделието и хранителната промишленост.

Като независима браншова, неправителствена организация, Асоциацията се стреми да представя и защитава компетентно пред държавните институции интересите на частните производители от бранша и да им сътрудничи за създаване на равнопоставена, конкурентноспособна, икономически целесъобразна бизнес среща за развитието на месния бранш.