Актуално
Начало | Актуално
Професионална гимназия по мениджмънт и хранителни технологии, Плевен 28.05.2021

ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО МЕНИДЖМЪНТ И ХРАНИТЕЛНИ ТЕХНОЛОГИИ Прием 2021/2022 година   Професия:Техник-технолог в ХВП
Специалност: Производство на месо, месни продукти и риба
/ДУАЛНО ОБУЧЕНИЕ/

дневна форма на обучение
След завършено основно образование - 7 клас


https://pgmht-pleven.com/