Актуално
Начало | Актуално
АСОЦИАЦИЯТА НА МЕСОПРЕРАБОТВАТЕЛИТЕ В БЪЛГАРИЯ СТАРТИРА „ДНИ НА БЪЛГАРСКОТО МЕСО“ И ПРЕЗ 2020 ГОДИНА 27.10.2020

Вече трета години Асоциация на месопреработвателите в България провежда „Дни на българското месо" с цел да популяризира консумацията на месо като необходима храна.