Актуално
Начало | Актуално
ВНИМАНИЕ!!! ТЕЛЕФОННА ИЗМАМА!!! 22.11.2016

Уважаеми колеги,

Във връзка с телефонни обаждания от името на Асоциацията за вписване в някакви регистри срещу заплащане, Ви информираме, че фирма:

 

УЕБ БРАНД ООД

BG 202624324

София, ж.к. Дружба 2, бл. 416, вх.А, ап.13

МОЛ Георги Атанасов Николов

 

НЯМА НИЩО ОБЩО с Асоциация на месопреработвателите в България!

 

Обаждания с аргументи – продължаване на членството в АМБ, лиценз за ползване на лого "Стара планина" и др., ОТ КОЯТО И ДА Е ФИРМА не са свързани по никакъв начин с АМБ.

 

Още веднъж ви уведомяваме, че Асоциация на месопреработвателите в България не е упълномощавала никого да я представлява или да ви търси!

 

За подобна измама сме ви информирали в началото на годината в бр.4/2016 г. на Бюлетин за месото.

 

Лого УС „Стара планина“ е собственост на АМБ. За лицензионна вноска за ползване на логото се издават фактури само от Асоциацията.  

Фактури за членски внос се издават в началото на всяка година от АМБ, тъй като съгласно Устава на Асоциацията заплащането е до 31 март всяка календарна година.