Актуално
Начало | Актуално
ДИСКУСИОНЕН ФОРУМ „БИЗНЕСЪТ ИНФОРМИРА-ПОТРЕБИТЕЛЯТ ИЗБИРА“ 14.02.2019

През 2019 година по случай 25 години Асоциация на месопреработвателите в България, ще организираме поредица от събития.

Първото е по време на изложението ФУДТЕХ в гр. Пловдив.

На 21 февруари 2019 г. от 12.30 ч. в зала «ПРЕСКЛУБ», Пловдив съвместно с неправителствени организации от хранителната и питейна индустрия

ще се проведе

дискусионен форум на тема „БИЗНЕСЪТ ИНФОРМИРА-ПОТРЕБИТЕЛЯТ ИЗБИРА“.

Целта е да се проведе дискусия защо да изберем суровини и храни, произведени в България, стандарти за храни, иновативни технологии, защо потребителите трябва да знаят кой е производителя на храната, която купува и т.н.

Форумът е насочен към фирми от хранителната индустрия, контролни и регулаторни органи, преподаватели във висши училища и професионални гимназии, студенти и медии.