Актуално
Начало | Актуално
КРЪГЛА МАСА на тема ЕТИКЕТИРАНЕ НА МЕСО И МЕСНИ ПРОДУКТИ 10.02.2015

На 5 март 2015 г. (четвъртък), в Международен панаир, гр. ПЛОВДИВ, в зала ПРЕСКЛУБ, АМБ организираКРЪГЛА МАСА
 
"ЕТИКЕТИРАНЕ НА МЕСО И МЕСНИ ПРОДУКТИ"
РЕГЛАМЕНТ ЕС №1337/2013
ВЪПРОСИ И ОТГОВОРИ ПО РЕГЛАМЕНТ ЕС №1169/2011  

 


На кръглата маса няма определено място за водещ, никой не е поставен в привилегирована позиция и поради тази причина всички на нея са равнопоставени.

Гости: Изп. директор БАБХ, представител на адвокатска кантора, на МЗ, МЗХ и БАБХ


ПРОГРАМА

11.00 - Регистрация

11.30 - Добре дошли
11.50 - Проблеми при прилагане на Регламент ЕС №1169/2011
12.10 - Дискусия по Регламент ЕС №1169/2011
13.10 - Кафе-пауза
13.30 - Етикетиране на месо, съгласно Регламент ЕС №1337/2013
14.00 - Добавки в месо и месни продукти, Регламент ЕО №1333/2008
15.00 - Въпроси и отговори
17.00 - Закриване на кръглата маса


Приложения:

1. Програма

2. Регистрационен формуляр


(Моля, вижте прикачените файлове в секция Документи в лявата част на страницата)