Актуално
Начало | Актуално
Проблеми с екарисажите в България

Във връзка с проблема със събирането, транспортирането и обезвреждането на странични животински продукти (СЖП) от категории 1, 2 и 3 в България, за който сигнализирахме министъра на земеделието и храните г-жа Десислава Танева /писмото е публикувано в бр.12 на Бюлетин за месото/ от МЗХ все още не сме получили отговор. Получихме информация от БАБХ, която може да намерите в секция документи.