Актуално
Начало | Актуално
ПРОЕКТИ НА НОРМАТИВНИ АКТОВЕ

Проектът на закона за агрохранителната верига, както и проектът на закона за храните са внесени в Народното Събрание.