Актуално
Начало | Актуално
ПРЕДСТОЯЩО
МЕСОМАНИЯ - 30 ГОДИНИ СЪС СОБСТВЕНО ЛИЦЕ
Тази година най-голямото международно специализирано изложение за месо и месни продукти МЕСОМАНИЯ има юбилей - 30 години със собствено лице.     Изложението ще ...
19.04.2023
РЕДОВНО ГОДИШНО ОБЩО ОТЧЕТНО СЪБРАНИЕ
П О К А Н А Управителният съвет на Асоциация на месопреработвателите в България на основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ и чл.18 ал.2 от Устава на АМБ свиква   РЕДОВНО ГОДИШНО ОБЩО ОТЧЕТНО ...
02.05.2022
МЕСОМАНИЯ 2022
29-то специализирано международно изложение за месо и месни продукти «МЕСОМАНИЯ 2022» ще се проведе от 05 до 08 октомври 2022 г. в Интер Експо Център гр. София. За да регистрирате ...
28.04.2022
РЕДОВНО ОБЩО ОТЧЕТНО-ИЗБОРНО СЪБРАНИЕ на АМБ - 16 юни 2022 г.

14.06.2021
МЕСОМАНИЯ 2021
28-то специализирано международно изложение за месо и месни продукти «МЕСОМАНИЯ 2021» ще се проведе от 29 септември до 02 октомври 2021 г. в Интер Експо Център, гр. София. Заявка-договор, ...
10.06.2020
МЕСОМАНИЯ - 04-07 НОЕМВРИ 2020
27-то издание на единственото в страната международно специализирано изложение за месо и месни продукти МЕСОМАНИЯ ще се проведе от 4 до 7 ноември 2020 г. в Интер Експо Център, София. Заявете ...
09.03.2020
ОТЛАГАМЕ ДИСКУСИОННИТЕ ФОРУМИ В СТАРА ЗАГОРА, ВЕЛИКО ТЪРНОВО и СОФИЯ!!!
Във връзка с прилагането на Регламент за изпълнение (ЕС) 2018/775 на Комисията от 1 април 2020 г., свързан с посочване страната на произход или мястото на произход на основната съставка ...
12.03.2020
ОТМЯНА на ГОДИШНОТО ОБЩО СЪБРАНИЕ на АМБ 2020
СЪОБЩЕНИЕ   Във връзка с извънредната ситуация в страната и Заповед № РД-01-117/08.03.2020 г. на министъра на здравеопазването с препоръка за отлагане на всички масови ...
04.02.2020
ДИСКУСИОНЕН ФОРУМ
Асоциацията на месопреработвателите в България, Съюзът на преработвателите на плодове и зеленчуци, Съюзът на пивоварите в България, Сдружението на производителите на растителни масла ...
02.10.2019
Дискусионен семинар с гост лектор проф. д-р Волфрам Шнекел - Германия
  СДРУЖЕНИЕ „БИЗНЕС УНИВЕРСИТЕТСКА АСОЦИАЦИЯ В ХРАНИТЕЛНАТА ИНДУСТРИЯ И ТУРИЗМА“  Пловдив, 4002, бул. „Марица“ № 26 ...
07.06.2019
Mеждународно специализирано изложение „МЕСОМАНИЯ 2019“
Mеждународното специализирано изложение „МЕСОМАНИЯ“ - безспорна емблема за месопреработвателния бранш Тази година изложението МЕСОМАНИЯ.  ще ...
24.04.2019
Семинар "Психология на цените"
СЪОБЩЕНИЕ   Уважаеми колеги, На 29.03.2019 г. Асоциацията на месопреработвателите в България съвместно с фирма „Седем от Седем“ организира първия семинар на ...
19.04.2019
ПОКАНА за РЕДОВНО ОБЩО ОТЧЕТНО-ИЗБОРНО СЪБРАНИЕ на АМБ
П О К А Н А   Управителният съвет на Асоциация на месопреработвателите в България на основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ свиква     РЕДОВНО ГОДИШНО ОБЩО ОТЧЕТНО-ИЗБОРНО ...
22.03.2019
Семинар „Ценообразуване в производството“
Асоциация на месопреработвателите в България съвместно с консултантска фирма „Седем от седем“, София организира семинар на тема „Ценообразуване в производството“ ...
14.02.2019
ДИСКУСИОНЕН ФОРУМ „БИЗНЕСЪТ ИНФОРМИРА-ПОТРЕБИТЕЛЯТ ИЗБИРА“
През 2019 година по случай 25 години Асоциация на месопреработвателите в България, ще организираме поредица от събития. Първото е по време на изложението ФУДТЕХ в гр. Пловдив. На ...
01.11.2017
АМБ на международното изложение МЕСОМАНИЯ 2017 в Интер Експо Център
Създаването на успешен продукт в дълготраен аспект е предизвикателство за хранително-вкусовия сектор. Качество на продукта вече не се свързва само и единствено с безопасността на продукта, ...
23.02.2017
МЕЖДУНАРОДНАТА ИЗЛОЖБА ЗА ХРАНИ И НАПИТКИ, ОПАКОВКИ, МАШИНИ И ТЕХНОЛОГИИ ФУДТЕХ
Изложението ФУДТЕХ беше открито на 23 февруари 2017 г. в Международен панаир Пловдив. Палата 11 е изградена и декорирана като старинно градче разделено на множество щандове с различна ...
09.12.2015
ХХІI Международна изложба за храни и напитки, опаковки, машини и технологии ФУДТЕХ 2016
Уважаеми дами и господа,   Имаме удоволствието да Ви поканим да вземете участие в 22-то издание на Международната изложба за храни и напитки, опаковки, машини и технологии ФУДТЕХ ...
АМБ ще демонстрирана резултатите от проект FEED-CODE
Демонстрация на резултатите от проект FEED-CODE /№ FP7-SME-2012-315464/ "Платформа за сертифициране на животински фуражи и гарантиране на качеството на месните и млечни продукти" ...
07.09.2015
На 16 и 17 септември АМБ организира последния от поредицата регионални семинари ХРАНИТЕЛНАТА СТОЙНОСТ НА МЕСНИ ПРОДУКТИ - ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА
На 16 и 17 септември Асоциация на месопреработвателите в България организира последния от поредицата регионални семинари „ХРАНИТЕЛНАТА СТОЙНОСТ НА МЕСНИ ПРОДУКТИ - ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА". ...
07.07.2015
Въвежда се ДУАЛНОТО ОБУЧЕНИЕ в Закона за насърчаване на заетостта
С промени в Закона за насърчаване на заетостта (ЗНЗ) правителството предлага въвеждане на дуално обучение и мерки за разширяване на обхвата и ефективността на активната политика на пазара ...
Семинар на тема: ЕТИКЕТИРАНЕ ХРАНИТЕЛНАТА СТОЙНОСТ на 30 юни – 1 юли, в град Стара Загора
АМБ организира Семинар на тема: ЕТИКЕТИРАНЕ ХРАНИТЕЛНАТА СТОЙНОСТ НА МЕСНИ ПРОДУКТИ /СЪГЛАСНО РЕГЛАМЕНТ (ЕО) №1169/2011/  на 30 ЮНИ – 1 ЮЛИ 2015 г., в ХОТЕЛ „ВЕРЕЯ“, ...
РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 517/2014 за флуорсъдържащите парникови газове ще се прилага през 2015 г.
Уважаеми колеги, През 2015 г. ще се прилага Регламент (ЕС) 517/2014  за флуорсъдържащите парникови газове. Моля да да се запознаете с изискванията на Регламента и най-вече фирмите, ...
Семинар на тема: ЕТИКЕТИРАНЕ ХРАНИТЕЛНАТА СТОЙНОСТ на 12 - 13 юни, в гр. Велико Търново
На 12 - 13 юни 2015 г., в ИНТЕРХОТЕЛ ВЕЛИКО ТЪРНОВО, гр. В. Търново АМБ организира СЕМИНАР на тема: ЕТИКЕТИРАНЕ ХРАНИТЕЛНАТА СТОЙНОСТ НА МЕСО И МЕСНИ ПРОДУКТИ съгласно Регламент №1169/2011 ...
22.05.2018
25 - то Юбилейно международното специализирано изложение МЕСОМАНИЯ, ще се проведе от 07 до 10.11.2018 г.
Mеждународното специализирано изложение „МЕСОМАНИЯ“ през годините се утвърди като безспорна емблема за месопреработвателния бранш. Гордост за Асоциация на месопреработвателите ...
05.06.2014
ВАЖНО: Регламент (ЕС) № 601/2014 от 4 юни 2014 г., влиза в сила от 24 юни 2014 година
РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 601/2014 НА КОМИСИЯТА от 4 юни 2014 година за изменение на приложение II към Регламент (ЕО) № 1333/2008 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на категориите храни ...
08.04.2014
На 10 и 11 април, в гр. Монтана ще се проведе последният регионален семинар за етикетиране на храните
Семинарът е само за фирми и контролни органи от региони: Видин, Враца, Монтана. Място на провеждане: ГР. МОНТАНА, ПАРК ХОТЕЛ "ЖИТОМИР ПРОГРАМА   ЧЕТВЪРТЪК, 10 април 2014 г. 12.30  ...
19.03.2014
На 27-28 март 2014 ще се проведе третият поред семинар - в град София
Семинарът в гр. София е предназначен само за фирми и контролни органи от:   София град, София област, Благоевград, Кюстендил, Перник. Място на провеждане: СОФИЯ, УЛ. „АЛАБИН" ...
24.02.2014
АМБ организира РЕГИОНАЛНИ СЕМИНАРИ във връзка с етикетирането на храните
По желание на членовете на АМБ и във връзка със запознаването им с новото законодателството относно етикетиране на храните, което ще се прилага от 13.12.2014 г. предвиждаме организирането ...
24.02.2014
АМБ предлага групово посещение на INTERNATIONAL FOODTEC BRASIL
Уважаеми колеги, По случай  честването на  20 години Асоциация  на месопреработвателите  в България  Ви предлагаме организирано групово посещение на ...
18.02.2014
Работна среща: Възможности за експорт на храни и напитки в Ирак
На 20 февруари, четвъртък, от 14.00 часа, в заседателната зала на БСК ще се проведе работна среща с експерти от Министерството на икономиката и енергетиката за новите възможности за експорт ...
От 1 януари 2014 г. - ДОПЪЛНИТЕЛНИ ИЗИСКВАНИЯ при етикетиране на мляно месо
Според определението, дадено в Регламент (ЕО) № 853/2004 на Европейския Парламент и на Съвета от 29 април 2004 година относно определяне на специфични хигиенни правила за храните от животински ...
03.01.2014
Какво влиза в сила от 1 януари 2014 година?
Честита нова година и нови административни правила! От 1 януари 2014 г. в сила влизат няколко новости, които бяха обект на дълго обсъждане през миналата година при приемането на държавния ...
19.11.2013
Дискусия за възможности за партньорство между БАБХ и браншовите организации от хранителната и питейна индустрия
Дискусия ще се проведе на 19 ноември 2013 г., вторник, от 15.30 до 17.00 часа, в заседателната зала на БСК (ул. Алабин 16-20, ет.1). Кратко встъпително експозе по темата ще направят професор ...
28.10.2013
20-то юбилейно издание на международното специализирано изложение МЕСОМАНИЯ
През 2013 г. Асоциацията на месопреработвателите в България и нейните членове ще отбележат 20-ТО ЮБИЛЕЙНО ИЗДАНИЕ НА МЕЖДУНАРОДНОТО СПЕЦИАЛИЗИРАНО ИЗЛОЖЕНИЕ МЕСОМАНИЯ. То ще се проведе ...