Членове
Начало | Членове
ОБЩО ПРЕДСТАВЯНЕ НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА АМБ


Членовете на Асоциацията на месопреработавателите в България (АМБ) са над 110 броя фирми, занимаващи се с добив и преработка на месо, както и с други дейности, съпътстващи месната индустрия.

Осемдесет от нашите 110 члена са месопреработвателни фирми, а останалите - вносители на месо, доставчици на машини и оборудване и амбалаж, собственици на магазини и борси за месни продукти и други фирми, чиято дейност е свързана с месния бранш.

Нашите фирми произвеждат широка гама от месни продукти:
- Варени колбаси
- Баварски колбаси
- Шунки
- Формовани колбаси (тип "леберкез")
- Варено-пушени полутрайни и трайни салами
- Суджуци и луканки
- Сурово-сушени кръгли салами
- Сурово-сушени месни продукти от нераздробени меса
- Варено пушени месни продукти от нераздробени меса
- Месни продукти от оригинални традиционни български рецепти
- Пастърми
- Месни полуфабрикати
- Създърми, пастети, аспици, субпродуктови колбаси

По експертна оценка фирмите - членове на АМБ заемат около 65 % от пазара на месо и месни продукти в България.

Съгласно чл.1 (3) от Устава на АМБ, членове на организацията могат да бъдат всички:
"Дееспособни физически и/или юридически лица, свързани с добив и преработка на месо и други дейности, съпътстващи месната индустрия в Р България."