Проекти
Начало | Проекти
Проект "Активно стареене"

Асоциация на месопреработвателите в България е една от десетте браншови работодателски организации, участващи в проект: Съвместни действия на социалните партньори за адаптиране на работната среда към специфичните възрастови потребности на различните генерации, с цел насърчаване на по-дълъг трудов живот и способност за работа