Проекти
Начало | Проекти
FEED-CODE, проект по Седма рамкова програма на ЕС

Уеб сайт на проекта : www.feedcode-project.eu .

На 10 и 11 януари 2013 г. се проведе първата среща по проекта „Инструмент за сертифициране на фуражите и процедури гарантиращи качеството на месото и млечни продукти чрез автоматичен, лесен и бърз метод за ДНК баркод, въз основа на тубулина-полиморфизъм (TBP)” .

За да бъде изпълнен проекта се сформира консорциум от 11 представители и те са, както следва:
Асоциация на месопреработвателите в БЪЛГАРИЯ, Асоциация на месопреработвателите в РУМЪНИЯ, Европейска асоциация на младите фермери -БЕЛГИЯ, Консорциум на регионалните производители на пармезан – ИТАЛИЯ, Agricoltura è Vita -ИТАЛИЯ, FAI Farms Ltd ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, Mediterranea Biotech S.r.l. ИТАЛИЯ, Labor S.r.l. - ИТАЛИЯ, Consiglio Nazionale Delle Ricerche- ИТАЛИЯ, Universidade De Evora – ПОРТУГАЛИЯ и Teknologisk Institutt As – НОРВЕГИЯ.


Срок на изпълнение:

2012 - 2015


Страни по проекта:

Многонационален