Проекти
Начало | Проекти
РЕАЛИЗИРАНИ ПРОЕКТИ
Шеста рамкова програма на ЕС - Q-PORKCHAINS
Описание на проекта: Шеста рамкова програма на ЕС -  "Q-PORKCHAINS", чиято основна цел е обмяна на научни знания между университети и индустриални партньори от сектора. „Подобряване ...
Проект SAFE BUY
Описание на проекта: Проект SAFE BUY е за развитие на евтина, лесноизползваема материална база, осигуряваща на преработвателните предприятия от малкия и среден бизнес възможността ...
Проект “Въвеждане на системата НАССР в малките предприятия, финансиран от Департамента по земеделие към посолството на САЩ в София
Описание на проекта: Изготвени ръководства по НАССР за големи предприятия и за малки предприятия. Срок на изпълнение: 2005 - 2006 Страна, организации: България
ФАР/2005/107-549 “Безопасността на храните - споделена отговорност”
Описание на проекта: Изготвени книжки на трите езика и диск със изискванията за етикетиране на продукти.Срок на изпълнение: 2005 Страна, организации: България - Румъния - Турция ...
Проект финансиран от ИАНМСП
Описание на проекта:Асоциацията организира участието на българските фирми в изложението Интермиит в Дюселдорф, Германия от  24 до 27.09.2006 г. Срок на изпълнение: 2006 Страна, ...
Управление на човешките ресурси обучение на неправителствените организации по “Съюзен мениджмънт”
Описание на проекта:Ръководство по Мениджмънт на съюзите Срок на изпълнение: 2003-2006 Страна, организации: GTZ и неправителствените организации в България  
Проект Леонардо да Винчи – Безопасност на месните продукти;
Описание на проекта:Изготвени Ръководства по ДПП, НАССР; ISO, Ръководство за обучение на обучаващи и др.Срок на изпълнение: 2004-2005 Страна, организации: България - НТС гр. Пловдив, ...