Издания
Начало | Издания

   БЮЛЕТИНИ ЗА МЕСОТО 
Всички издадени бюлетини, можете да видите ТУК ...


СБОРНИЦИ С ТРАДИЦИОННИ БЪЛГАРСКИ РЕЦЕПТУРИ И ТЕХНОЛОГИИ:  

 • Луканки и суджуци - 10 лв.
 • Салами полутрайни и трайни варено-пушени - 10 лв.
 • Салами полутрайни и трайни сурово-сушени и сурово сушени и пушени - 10 лв.
 • Колбаси варени и варено-пушени - 10 лв.
 • Деликатеси от нераздробено месо - 12 лв.
 • Сурови месни продукти от раздробено и нераздробено месо - 10 лв.
 • Субпродуктови колбаси и саздърми - 10 лв.
 • Диетични месни продукти - 10 лв.
 • Продукти от птиче месо - 12 лв.
 • Консерви месни и месо-растителни - 12 лв.
 • Шунки варени, варено-пушени и сурово-сушени - 12 лв.


ДРУГИ ИЗДАНИЯ:

 • Примерни Указания за прилагане на Регламент за изпълнение (ЕС) 2018/775 на Комисията от 28 май 2018 г. за предоставянето на информация на потребителите по отношение на правилата за посочване на страната на произход или мястото на произход на основната съставка на месни продукти - 12 лв.
 • РЪКОВОДСТВО "Сензорен анализ на месо, яйца, риба и продукти от тях, месни и рибни консерви" - 24 лв.
 • РЪКОВОДСТВО за етикетиране на хранителната стойност на месни продукти - 18 лв.
 • РЪКОВОДСТВО за етикетиране на месо и месни продукти -  18 лв.
 • РЪКОВОДСТВО за добри практики (ДПП) - 30 лв.
 • РЪКОВОДСТВО за практическо разработване на НАССР планове за малки предприятия от месната индустрия.
 • ПРАКТИЧЕСКО РЪКОВОДСТВО за вътрешна проследяемост в предприятия от месната индустрия - 15 лв. 
 • НАРЪЧНИК за анализ на опасностите и контрол на критичните точки (НАССР ) в предприятията за добив и преработка на месо.
 • НАРЪЧНИК на технолога в месопреработвателното предприятие - 24 лв.
 • Технология на функционалните и специални месни и рибни продукти - 32 лв.
 • Технологично обзавеждане в месната и рибната промишленост - 24 лв.
 • КАТАЛОГ свинско и говеждо месо - 24 лв.
 • Плакат разфасовки свинско месо - 12 лв.
 • Плакат разфасовки говеждо месо - 12 лв.
 • Плакат разфасовки пилешко месо - 12 лв.
 • Плакат разфасовки пуешко месо - 12 лв.
 • КАТАЛОГ на членовете на АМБ - 15 лв.

  
Изданията, които са в наличност, може да закупите от офиса на АМБ или чрез куриери.