Добре дошли в нашия сайт!

Асоциацията на месопреработвателите в България (АМБ) е доброволна организация с идеална цел.
Основана е през месец юли 1994 г. в град Велико Търново от 34 фирми-учредителки. Асоциацията е създадена с финансовата и организационна подкрепа на американската организация  ACDI/VOCA.
Една от основните цели на Асоциацията е да защитава законните интереси на своите членове, да им бъде полезна като съдейства за решаването на общите им и частни проблеми, базирайки се на тяхната равнопоставеност.
АМБ полага усилия за разширяване на достъпа до пазара, за създаване на условия за лоялна конкуренция в бранша, за повишаване качеството на предлаганите месни продукти за утвърждаване българските традиции и професионализма в месната индустрия.
В Асоциацията членуват фирми, занимащи се с добив и преработка на месо, както и с други дейности, съпътстващи месната индустрия.