Проекти
Начало | Проекти
АКТУАЛНИ ПРОЕКТИ
FEED-CODE, проект по Седма рамкова програма на ЕС
Уеб сайт на проекта : www.feedcode-project.eu . На 10 и 11 януари 2013 г. се проведе първата среща по проекта „Инструмент за сертифициране на фуражите и процедури гарантиращи качеството ...

Разработване и внедряване на ИНФОРМАЦИОННА СИСТЕМА за оценка на компетенциите на работната сила по браншове и региони
Наименование на проекта: "Разработване и внедряване на информационна система за оценка на компетенциите на работната сила по браншове и региони". Обща стойност на безвъзмездната финансова ...